ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้รับรางวันชนะเลิศอันดับ1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่ง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้รับรางวันชนะเลิศอันดับ1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกืจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,13:45   อ่าน 18 ครั้ง