ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 วันที่ 18 กันยายน  2562 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,16:46   อ่าน 293 ครั้ง