ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตาม ตรวจสอบ ผลกาประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
หัวข้อ 2  
การติดตาม ตรวจสอบ ผลกาประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พ.ศ. 2562 สหวิทยาเขตท่าบ่อ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 2563 
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,12:02   อ่าน 139 ครั้ง