ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสพม. 21 ให้กับ คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล เรื่องการพ
นายณุป์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสพม. 21 ให้กับ คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล เรื่องการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางอาชีพ โดยใช้หลักสูตรอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,10:10   อ่าน 29 ครั้ง