ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมดำเนินการ“กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร
????✨เชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รวมทั้ง 5 ช่วงชั้น (ช่วงชั้นละ 2 เล่ม ประกอบด้วย คู่มือสำหรับสถานศึกษา และ คู่มือสำหรับนักเรียน/นักศึกษา) - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย - อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา https://drive.google.com/.../146Vo8krZuI0G2FTe4qkJZVFHkCp...
#6สัปดาห์ประชาธิปไตย
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,09:14   อ่าน 133 ครั้ง