ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ปานมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2561,23:12  อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
รายละเอียดผลงาน
เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อใช้บทเรียนได้ที่ https://gg.gg/krunoinittaya

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2561,23:12   อ่าน 405 ครั้ง