รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโตทอง โสภาพรม (สิงโต)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : sopaprom@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.ค. 2557,03:15 น.   หมายเลขไอพี : 1.4.252.54


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล