ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (อ่าน 283) 26 ส.ค. 65
มุทิตา กษิณาลัย พ่อครูโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์ (อ่าน 290) 26 ส.ค. 65
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3786) 01 พ.ย. 64
นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 3867) 17 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (อ่าน 3817) 15 ส.ค. 64
จังหวัดเคลื่อนที่ (อ่าน 3703) 14 ก.ค. 64
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรับการนิเทศโครงการการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระยะที่ ๓ ระยะพัฒนา) (อ่าน 3760) 28 มิ.ย. 64
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน และมอบนโยบายการยกผลสัมฤทธิ์รายหน่วยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (อ่าน 3677) 08 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดประมูลให้เช่าร้านมินิมาร์ทโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (อ่าน 3622) 14 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3651) 24 เม.ย. 64
เตรียมความพร้อมรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 3596) 23 เม.ย. 64
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมมีมาตราการคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มารับวุฒิการศึกษา (อ่าน 3634) 23 เม.ย. 64
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสพม. 21 ให้กับ คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล เรื่องการพ (อ่าน 6762) 11 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (อ่าน 6676) 30 ต.ค. 63
งานกฐินสามัคคี (อ่าน 6687) 28 ต.ค. 63
ชื่นชมยินดีรางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ (อ่าน 6710) 26 ต.ค. 63
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ยินดีต้อนรับนายณุป์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 6712) 20 ต.ค. 63
พัฒนาการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 6655) 27 ก.ย. 63
1 tambon 1 school symposium ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 6690) 22 ก.ย. 63
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้รางวัลที่ 4 (ชมเชยอันดับ 1) รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต (อ่าน 6682) 17 ก.ย. 63
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (อ่าน 6746) 13 ก.ย. 63
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน BEST PRACTICE ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน (อ่าน 6707) 12 ก.ย. 63
ประชุมสัมมนาโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน) เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ (อ่าน 6721) 21 ส.ค. 63
รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน (อ่าน 6718) 21 ส.ค. 63
(อ่าน 6645) 13 ส.ค. 63
(อ่าน 6687) 06 ก.ค. 63
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับท (อ่าน 6816) 01 ก.ค. 63
(อ่าน 6679) 24 มิ.ย. 63
(อ่าน 6703) 20 มิ.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 6818) 15 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 6774) 12 มิ.ย. 63
อบรมเชิงปฎิบัติการการรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom (อ่าน 6846) 09 มิ.ย. 63
วันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 6788) 09 มิ.ย. 63
ส่งกำลังใจคุณครูมอบให้คุณหมอและพยาบาล รพ.สต. ตำบลโคกคอน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมส่งม (อ่าน 6813) 30 มี.ค. 63
อุปกรณ์ป้องกัน FACE SHIELD FOR YOU (อ่าน 6893) 29 มี.ค. 63
การติดตาม ตรวจสอบ ผลกาประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (อ่าน 6889) 25 มี.ค. 63
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (อ่าน 6911) 25 มี.ค. 63
อบต.หนองคายมอบเงินสนับสนุนโครงการ R to U (อ่าน 6939) 30 ม.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โรงเรียนโคกคอนวิทยาม (อ่าน 6960) 26 ธ.ค. 62
กีฬาสหวิทยาเขตท่าบ่อ (อ่าน 7000) 03 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตท่าบ่อ ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (อ่าน 7030) 28 พ.ย. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสพม.21 (อ่าน 7108) 04 พ.ย. 62
นักเรียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอท่าบ่อครับ (อ่าน 7047) 21 ต.ค. 62
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ​ ผลงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ (อ่าน 7065) 01 ต.ค. 62
ผอ.ไพศาล​ พิลารักษ์​ และคณะ​ร่วมงานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ​ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 7046) 26 ก.ย. 62
ปะชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา​ ประจำปี​ 2562​ ในวันที่​ 26​ ก.ย. (อ่าน 7118) 26 ก.ย. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำ (อ่าน 6993) 18 ก.ย. 62
นิทรรศการมั่นคง มี่งคั่ง ยี่งยืน...2562 (อ่าน 6947) 17 ก.ย. 62
สรุปผลงานจังหวัดหนองคาย ปี 2562 (อ่าน 6940) 17 ก.ย. 62
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว RToU)นักเรียนชั้น ม.3 ม. (อ่าน 6966) 14 ก.ย. 62