รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
เลขที่ 113 หมู่ที่ 6   ตำบลโคกคอน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4244-3070 เบอร์แฟกส์ 0-4244-3070
Email : khokkhon2020@khokkhonwittayakom.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :