ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในคาบเรียนวิถีพุทธ ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ ขัดเกลาจิตใจให้สงบและมีสมาธิ ณ หอประชุม โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,09:34   อ่าน 349 ครั้ง