ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 29 มิถุนายนพ.ศ. 2564 นายศิริชัย ชาติหนองทอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้เลือดออก
วันอังคารที่ 29 มิถุนายนพ.ศ. 2564 นายศิริชัย ชาติหนองทอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,11:14   อ่าน 334 ครั้ง