ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ จังหวัดขอนแก่น
                วันที่ 13 - 14 มกราคม 2566 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจาก
สิ่งที่พบเห็น เรียนรู้วัฒนธรรมจากประสบการณ์ตรงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2566,14:40   อ่าน 63 ครั้ง