ภาพกิจกรรม
วันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครูอำเภอท่าบ่อ ปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อน้อมรำลึกแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่อเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,14:51   อ่าน 44 ครั้ง