ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
   วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 66 คน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,15:19   อ่าน 35 ครั้ง