ภาพกิจกรรม
โครงการ “ค่ายสะเต็มศึกษา พาน้องส่องดาว”
                วันที่ 21-22 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม    นำโดย นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา “พาน้องส่องดาว” ให้กับนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวน 30 คน และคณะครูจากโรงเรียนท่าบ่อ จำนวน 9 คน มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,15:25   อ่าน 56 ครั้ง