ภาพกิจกรรม
“เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70”
วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม นำโดย นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70      ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง, การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง, การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2566,15:38   อ่าน 36 ครั้ง