ภาพกิจกรรม
“การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม นำโดย นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 โดยทำการทำสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ สนามสอบโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2566,15:40   อ่าน 34 ครั้ง