ภาพกิจกรรม
“การยืนยันพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้ในการบริการด้านสุขภาพ”
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน นำโดย นายศิริชัย ชาติหนองทอน        ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ได้ออกให้บริการประชาชน คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มหมอพร้อม เพื่อเข้าถึงประวัติการรักษาและยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,15:49   อ่าน 30 ครั้ง